vrouyr 2 Favourites Navigation

Tel. +32 3 232 36 87
Fax. +32 3 226 39 75

ref 30617
330 x 252 cm
10' 9⁹/₁₀" x 8' 3¹/₅"
warp and weft: wool
pile: wool
Recent production
Iran Khorassan Turkoman

1000 - 2500 EURTurkmenen zouden de afstammelingen zijn van Oghuz Khan, kleinzoon van Japhet.
Ongeveer 2.000 jaar geleden verlieten de Turkmeense stammen de Aziatische steppe en rukten westwaarts op naar Centraal Azië.
Later bereiken zij ook Perzië, Syrië en Anatolië. (Daar zijn ze vaak de naam  bekend onder de naam van ‘Oghuz-Turken’).
 
Het Turkmeense volk bestaat uit een twintigtal volksstammen. In de landen waar zij vertoefden waren zij dikwijls in open conflict en in opstand tegen het bewind. Onfhankelijkheid werden zij echter zelden, op twee uitzonderingen na : de Karakoyunlu (Zwartschaap) en de Akkoyunlu (Witschaap) stichtten in de 14e en 15e eeuw dynastiën met een belangrijke rol speelden in het politieke landschap van die tijd.
Veel documentatie is er echter niet bewaard over de staatsstructuren en de cultuur. De voornaamste bron is de ‘Genealogie’ van  Abdul Ghazi (1660).
Tot in de 20e eeuw leven de Turkmeense nomaden voornamelijk van veeteelt. 
 
 


Coulours may appear different on the website than in reality. All mentioned prices and sizes are indicative and not binding. Possibly some rugs that are still online, are not available anymore in the showroom.

You May also like